-iYurn_Y

Лина Борджиева

БЕЛ

Лина Стоянова Борджиева-Симеонова е преподавател по български език и литература, също и по философия в Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев” – гр. Троян.

Завършила е Българска филология в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Спортна психология в Национална спортна академия „Васил Левски” – София.

Член на Съюза на българските писатели. Автор на десет книги (ПРЕКРОЕНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – 1994 г., СВЕТЪТ МИ Е МЪЛЧАНИЕ – 2001 г., НАД ЗЕМНИТЕ НЕЩА – 2004 г., ДО НАЧАЛОТО НА ВРЕМЕТО -2008 г., БИБЛЕЙСКИ ОТКРОВЕНИЯ – 2011 г., ХРАМ НА ПЛАМЪКА 213 г., ЗАТИШИЯ – 2014 г., МИСЛИ ЗА МЕН КАТО ЛЮБОВ – 2015 г., ВЯРА БЪЛГАРСКА – 2016 г., ЛИРАТА МИ… – 2017 г.)

Създател и творчески ръководител на Литературен клуб „Орфей” (от 2015 година) – за ученици, изявяващи своите интереси в областта на словесното изкуство и философията, който е към Народно читалище „Наука 1870” – Троян, Дружество на троянските писатели и НУПИ „Проф. Венко Колев”. През изминалите години, откакто е създаден средношколският литературен клуб „Орфей”, участниците в него са отличени с множество регионални, национални и международни отличия за литература, философия и краезнание, участвали са в редица общински, областни и национални литературни четения и творчески представяния. Литературният клуб има три отделни издания на свой алманах, наречен „Гласът на душата“ – 2019, 2020, 2022 г.

Shopping Basket