1

Рекламна графика

Специалност „Рекламна графика“ e актуална и модерна, с двайсетгодишна история в нашето училище. Учениците изучават засилено дисциплините: Рекламна графика, Компютърна графика, Предпечатна подготовка, Рисуване, Живопис. Запознават се с всички процеси на дизайна – от скицата до крайния продукт. В специалността се приемат ученици след класиране на успешно преминалите приемния изпит по рисуване.

Базата ни е с обновени компютри и графични таблет. Набляга се на усещането за цвят и символика на цветовете, превръщане на образи в символи, стилизация,обработка на фотографии и др.

Обучение

VIII клас
В VIII клас учениците работят предимно на ръка, за да се създаде у тях прецизност и внимание към детайла. Научават се да изпълняват проектите си до съвършенство с цвят - спектър на цветовете, хармонични цветови съчетания, символика на цветовете. Обучават се и в основния метод в дизайна и изкуството - стилизацията - опростяване на образите до максимална степен, но запазвайки характерните особености, така че образът да остане разпознаваем. В IX клас се поставят и базови знания за типография и компютърни умения.
IX клас
В IX клас се поставят и базови знания за типография и компютърни умения.
X клас
В X клас се изучават в дълбочина класификация, функционално изграждане и символика на шрифтовете. Учениците се научават на коректно приложение на типографията в графичния дизайн чрез различни задания. Запознават се полиграфията и дейностите около печатната рекламна графика.
Created with Fabric.js 5.2.4
XI клас
В XI клас учениците надграждат уменията и знанията си от предходните години. Набляга се върху корпоративен дизайн, изкуството на плаката, видове подходи и търсения в тяхното изграждане, тънкости при създаването на визуални метафори, така че да бъдат въздействащи.
Created with Fabric.js 5.2.4
XII клас
В XII клас учениците изготвят дипломна работа, с която показват уменията си в дизайна, чрез различните подходи, научени през петгодишния курс на обучение. Защитават труда си пред комисия от преподаватели от училището и гост-членове от университети в страната
Created with Fabric.js 5.2.4

Обучение

VIII клас

В VIII и IX клас учениците работят предимно на ръка, за да се създаде у тях прецизност и внимание към детайла. Научават се да изпълняват проектите си до съвършенство с цвят – спектър на цветовете, хармонични цветови съчетания, символика на цветовете. Обучават се и в основния метод в дизайна и изкуството – стилизацията – опростяване на образите до максимална степен, но запазвайки характерните особености, така че образът да остане разпознаваем. 

IX клас

В IX клас се поставят и базови знания за типография и компютърни умения.

Х клас

В X клас се изучават в дълбочина класификация, функционално изграждане и символика на шрифтовете. Учениците се научават на коректно приложение на типографията в графичния дизайн чрез различни задания. Запознават се полиграфията и дейностите около печатната рекламна графика.

ХI клас

В XI клас учениците надграждат уменията и знанията си от предходните години. Набляга се върху корпоративен дизайн, изкуството на плаката, видове подходи и търсения в тяхното изграждане, тънкости при създаването на визуални метафори, така че да бъдат въздействащи.

ХII клас

В XII клас учениците изготвят дипломна работа, с която показват уменията си в дизайна, чрез различните подходи, научени през петгодишния курс на обучение. Защитават труда си пред комисия от преподаватели от училището и гост-членове от университети в страната

Творби

Рая Попова

Темпера, 35х50 см

Исения Грей

Темпера, 35х50 см

Теодора Илиева

Сияна Цековска

+ 0
Завършили
ученици
0 г.
Обучаваме
професионалисти
+ 0
Квалифицирани
специалисти