20221125_133716

Изобразително
изкуство

Специалност „Изобразително изкуство“ се изучава от V до VII клас включително. В специалността се кандидатства с изпит  по рисуване за проверка на способностите.В тригодишния курс на обучение учениците получават базови знания в областта на изящните изкуства. Запознават се с основните композиционни и перспективни правила в часовете по рисуване, с цветовете в часовете по живопис и с глината в часовете по скулптура.

Обучение

V клас
Учениците се запознават с различните материали и техники за рисуване, като се акцентира върху работа с четката и боята. Идеята е учениците да експериментират и да усъвършенстват своето въображение и наблюдателност. За развиването на конструктивното мислене и способността за обемно изобразяване на предметите се изпълняват графични задачи с молив, въглен или черен акварел.
VI клас
Надграждат се уменията и знанията, придобити в Vклас, за цветоусещане и цветови комбинации. Изпълняват се учебни задачи, в които вече се изисква прецизност и точност. У учениците се изгражда чувство за композиция и пространство.
VII клас
Учениците се запознават с основните закони на перспективата, пропорциите в изграждането на една художествена композиция, както и правилното конструиране и точна рисунка на обекти. Изпълняват също и декоративни задачи, в които се усвояват умения за стилизация. Цел на обучението в VII клас специалност „Изобразително изкуство“ е подготовката на учениците за приемния изпит по рисуване, с който имат възможност да продължат образованието си в нашето училище.

Обучение

V клас

Учениците се запознават с различните материали и техники за рисуване, като се акцентира върху работа с четката и боята. Идеята е учениците да експериментират и да усъвършенстват своето въображение и наблюдателност. За развиването на конструктивното мислене и способността за обемно изобразяване на предметите се изпълняват графични задачи с молив, въглен или черен акварел.

VI клас

Надграждат се уменията и знанията, придобити в Vклас, за цветоусещане и цветови комбинации. Изпълняват се учебни задачи, в които вече се изисква прецизност и точност. У учениците се изгражда чувство за композиция и пространство.

VII клас

Учениците се запознават с основните закони на перспективата, пропорциите в изграждането на една художествена композиция, както и правилното конструиране и точна рисунка на обекти. Изпълняват също и декоративни задачи, в които се усвояват умения за стилизация. Цел на обучението в VII клас специалност „Изобразително изкуство“ е подготовката на учениците за приемния изпит по рисуване, с който имат възможност да продължат образованието си в нашето училище.

Творби

Теодор Еврев

Мая Колева

Елица Николова

Нина Чакърска

+ 0
Завършили
ученици
0 г.
Обучаваме
професионалисти
+ 0
Квалифицирани
специалисти