Специалности

Изобразително изкуство

Учениците получават базови знания в областта на изящните изкуства, основните композиционни и перспективни правила.

Художествена керамика

Учениците получават знания за изработка от проектирането до изпълнението на крайния продукт от керамика.

Рекламна графика

Учениците изучават засилено дисциплините: Рекламна графика, Компютърна графика, Предпечатна подготовка, Рисуване, Живопис.