Политика за поверителност

Ние от “ НУПИ „Проф. Венко Колев“” полагаме усилия да поддържаме високо ниво на сигурност и се отнасяме най-отговорно към изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни, като обработваме личните Ви данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR), всички законови изисквания съгласно българското законодателство и съгласно настоящата  „Политика за поверителност при обработката и защита на личните данни“ на „НУПИ „Проф. Венко Колев““, за по кратко „Политика за поверителност“.

Отговорна пред Вас страна за обработката и защитата на Вашите лични данни е НУПИ „Проф. Венко Колев“, със седалище:

гр. Троян, Ловешка област ул. „Г.С. Раковски” № 15
Телефон: 0670 / 54661
Имейл: office@artschool-troyan.com

Отговорното лице по защита на личните данни е управителя на дружеството, който ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни.

За всякакви въпроси свързани с личните данни можете да се свържете с управителя на адрес office@artschool-troyan.com и или тел.: 0670 / 54661

Обработването на Вашите лични данни е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил или реализирането на поръчка като гост. С приемането на бисквитките, сърфирането в нашия сайт, създаването на поръчка със или без регистрация, Вие доброволно ни предоставяте Вашите лични данни.

Какви данни обработваме
Изисквана лична информация за потребителите с цел осъществяване на обратна връзка:
– Имена
– Телефон за контакт
– Имейл адрес

Цели на обработка на личните данни
НУПИ „Проф. Венко Колев“ обработва личните ви данни:
– За осъществяване на обратна връзка;
– Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти и оказване на съдействие при проблем;
– Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
– Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
– Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;

Достъп до Вашите данни

НУПИ „Проф. Венко Колев“ гарантира, че ще обработва и съхранява личните Ви данни при високо ниво на сигурност, както и че личните ви данни няма да бъдат разкривани на трети лица освен случаите, когато данните се изискват от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват предоставените лични данни, и/ или подизпълнители и партньори на НУПИ „Проф. Венко Колев“, които се грижат за поддръжката на корпоративния ни уеб сайт и неговата оптимизация и реклама и за поддръжката на счетоводния ни софтуер.
НУПИ „Проф. Венко Колев“  не продава лични данни на трети страни, с или без Ваше съгласие.
Вашите данни са достояние единствено на нашата фирма – НУПИ „Проф. Венко Колев“, официално регистрирана като оператор на лични данни. 

– За оптимизиране на нашия уебсайт или извличане на статистически данни можем да използваме агенции и/или автоматизирани инструменти за анализ и оценка на продуктите ни, на организацията на сайта ни, на преживяването на клиента на уеб сайта ни и други.
– Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager и др.;
– Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” и др.;
– Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
– Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
– Други публични органи, при изискване от българското законодателство.

НУПИ „Проф. Венко Колев“ обработва лични данни само на територията на България, но е възможно някой от нашите партньори да ползва чуждестранни сървъри или други външни доставчици на услуги.
Всички наши партньори, с които работим също имат личен ангажимент според новата европейска директива и приложимите законодателства, да Ви информират как обработват Вашите лични данни, както и да ги защитават в съответствие със съвременните регулации.НУПИ „Проф. Венко Колев“ работи само с надеждни партньори, които декларират че ще спазват законовите изисквания при обработка на лични данни.

Предоставените от Вас данни се обработват със следните срокове:
Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни до 5 години след подаване на заявка. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

Вашите права във връзка с личните Ви данни
Право на достъп – по всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

Право на коригиране на неточни лични данни – имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да направите, като се обърнете към нас с писмено искане, и след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
– Отпадане на необходимостта от обработка;
– Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
– Незаконна обработка на данни;
– Законово задължение за изтриване.
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

Право на ограничаване на обработването, когато:
– се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;
– обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
– при необходимост от данните, за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции
– е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
– предоставяме данните директно на Вас
– при искане от Ваша страна и при техническа възможност, данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес – имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия това се налага.

Право да възразите срещу директния маркетинг – имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679.
На територията на Република България, където се намира седалището на НУПИ „Проф. Венко Колев“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни. Вижте как да се свържете с представител на Комисията за защита на личните данни по-долу.
Гореописаните права се упражняват чрез писмено подадено към НУПИ „Проф. Венко Колев“ искане с прилагане на нужните документи, удостоверяващи Вашата самоличност и други документи в зависимост от конкретния случай.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране –НУПИ „Проф. Венко Колев“ не използва автоматизирани алгоритми и/или профилиране.

Бисквитки
Бисквитки – „Бисквитката” е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако сърфирате в нашия онлайн магазин означава, че сте съгласни с използването на  „бисквитките”.
Имате право да приемете „бисквитките“ или не. Ако искате да знаете кога Вашето устройство получава „бисквитка“, настройте браузъра си така, че той да Ви информира. Можете да настроите браузъра да отхвърля всички „бисквитки“. Ако искате да разберете как, посетете aboutcookies.org.
Има различни видове „бисквитки“:

Задължителни – „Бисквитки“, които са задължителни, за сърфирането в нашия уебсайт и без тях употребата на сайта ни няма да е възможна. Те се инсталират след заявка от Ваша страна да ползвате тези услуги.

Функционални – Те се използват, за да Ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия
уебсайт.

Аналитични – Чрез тях установяваме броя на посетителите и техните действия в нашия уебсайт и така получаваме информация как те го използват. С тази информация правим анализи и можем да направим промени или други действия, с които да подобрим преживяването в него.

Рекламни – Те регистрират Вашето влизане в нашия уебсайт, страниците,
които посещавате и връзките, които следвате. Използваме тази информация, за да Ви показваме реклами, съобразени с Вашите интереси и за правилното, според нас, планиране на начина, по който се показват рекламите като брой, аудитория, местонахождение, др. и да отчетем ефективността.
За целта може да споделяме тази информация с трети страни (като рекламодатели). За да използваме тези „бисквитки“ ни е необходимо Вашето съгласие, като Вие можете да ги управлявате, чрез настройките на вашия браузър

„Бисквитки“ за социални медии – Те позволяват да споделяте Вашата активност в нашия уебсайт в социални мрежи. Те не са под наш контрол.

При определени случаи ние директно искаме Вашето съгласие уебсайтът ни да използва „бисквитки“ чрез наше съобщение.

Лични данни, чрез „бисквитките“
Системата прави връзка на номера на Вашата „бисквитка“ с Вашите лични данни, които сте ни подали като профил, само ако сте влезли в него. „Бисквитките“ можете да изтриете чрез браузъра на устройството, което използвате.

За анализ на работа на нашия онлайн магазин и подобряването на ефективността му, използваме услугите на Google Analytics, който използва „Бисквитки“. Информацията, събрана от „бисквитките“, показва как Вие ползвате нашия уебсайт, се предава и съхранява от Google на техни сървъри в рамките на ЕС и извън него. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по законов ред или в случаите, когато трети страни обработват информация от името на Google.
Вие можете да се откажете от Google Analytics, без това да пречи да посещавате нашия онлайн магазин. Информация за Google Analytics и поверителността и за това как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google, може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners

С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате
„add-in“ на Вашия браузър http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Малолетни и непълнолетни лица
Ние не предоставяме услуги на малолетни и непълнолетни лица, нито позволяваме лица под 18-годишна възраст да извършват регистрация на нашия уебсайт или да ползват функционалностите му. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от пълнолетно лице, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме тези данни.

Компетентен надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Данни за кореспонденция: гр. Троян, Ловешка област ул. „Г.С. Раковски” № 15 Телефон: 0670 / 54661
Email: office@artschool-troyan.com
Уеб сайт: https://nupi.bg//

НУПИ „Проф. Венко Колев“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.