Centar

Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните родители – Троян.

На 8 май 2024 г. в НУПИ „Проф. Венко Колев“ гостуваха представители на Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните родители – Троян. Госпожа Мария Мировойска /управител на центъра/ поднесе благодарствено писмо на учителския колектив и съобщи, че дарените парични средства ще бъдат използвани за закупуването на специална сензорна жилетка за стимулиране на сетивата на деца с потребности, посещаващи центъра.
Директорът на НУПИ – г-н Илиян Илиев – обърна внимание на факта, че паричните средства /събрани от всички деца на училището на Великденския базар/ са дарени на дневния център по решение на Ученическия съвет към НУПИ „Проф. В. Колев“ – Троян.

Галерия