Messenger_creation_bea7de40-04fc-4a70-b276-2398b4f48d48

Дипломи за завършено средно образование

                Учениците от 12 клас на НУПИ „Проф. Венко Колев“ получиха своите дипломи за завършено средно образование и удостоверения за художествена специалност в изложбената зала на училището, която бе умело и артистично аранжирана неотдавна от преподавателите художници във връзка със защитата на дипломните работи по двете специалности – керамика и рекламна графика. Директорът – Илиян Илиев и класният ръководител – Мила Воденичарова раздадоха свидетелствата за зрелост на своите възпитаници от випуск 2024 г., както и наградите на отличниците /специално изработени почетни плакети с името на всеки, който е постигнал максимален успех/. Повече от успешни са тазгодишните зрелостници, защото се оказа, че отличниците са над 60% от общия брой на завършващите, които ще поемат по различни пътища, следвайки своите мечти и таланти. На добър път!

Лина Борджиева

Галерия