Стратегия за развитие на НУПИ ”Проф. Венко Колев” -гр. Троян за учебната 2023-2024 г. на основание чл.263 от ЗПУО