Прием

Прием на ученици за учебната 2024/2025 година

След завършен 4 клас по специалността „Изобразително изкуство”

 1. Необходими документи:

– Удостоверение за завършен начален етап / 4 клас/.

 • Медицинско удостоверение /издадено от личен лекар/.
 • Копие на Акт за раждане
 • Заявление по образец на училището.
 1. Срок за подаване на документи – от 17.06.2024 г. до 21.06.2024 година включително, всеки работен ден в канцеларията на училището.
 2. Безплатни подготвителни курсове – от 17.06.2024 г. до 21.06.2024 г. включително от 9.00 до 12.00 часа.
 3. Приемен изпит на 22.06.2024 г. / събота/ от 9.00 часа.
 4. Учениците трябва да носят следните материали – цветни моливи, акварел, пастел и темперни бои / по избор/. Картона ще се дава от училището.

6.Обявяване на резултатите от изпита на 22.06.2024 г. следобед.

 1. Срок за записване на учениците – една седмица след обявяване на резултатите. Записването става с оригиналния документ на Удостоверението за завършен начален етап / 4 клас/.

След завършено основно образование / 7 клас/ по специалностите „Художествена керамика” и „Рекламна графика”.

 1. Необходими документи:

– Удостоверение за завършен основен етап / 7 клас/.

 • Медицинско удостоверение /издадено от личен лекар/.
 • Копие на Акт за раждане
 • Заявление по образец на училището.
 1. Срок за подаване на документи – от 01.07.2024 г. до 05.07.2024 г. година включително, всеки работен ден в канцеларията на училището.
 2. Безплатни подготвителни курсове – от 01.07.2024 г. до 05.07.2024 г включително от 9.00 до 12.00 часа.
 3. Приемен изпит – 06.07.2024 г. / събота/ от 8:00 часа.
 4. Картонът ще се дава от училището.

6.Обявяване на резултатите от изпита на 06.07.2024 г. следобед.

 1. Срок за записване на учениците – една седмица след обявяване на резултатите. Записването става с оригиналния документ на Удостоверението за завършен основен етап / 7 клас/.

При прием след 4 клас

При прием след 7 клас