SCHOOL_5

История на училището

Национално училище за приложни изкуства „Професор Венко Колев“ – град Троян е в системата  на училищата  по изкуства  към Министерство на културата. Това училище е единственото в България, което подготвя художници, специалисти в областта на традиционната и модерната керамика, а също така от него излизат и добре обучени кадри, готови да работят в  сферата на графичния дизайн. В училището учат и  получават дипломи деца от цялата страна. Нашите възпитаници са доказали своя талант в областта на изкуството не само в България, но и в чужбина.

Националното художествено училище за своите над 110 години живот преминава през различни етапи на развитие:

 • Първи етап – 1911 – 1953 г. – грънчарски период. Изработват се изделия от глина и твърд фаянс, примитивно и продавани главно на организирани годишни изложби.
 • Втори етап – 1954 – 1962 г. – масово се изработват глинени и порцеланови изделия със съвременни керамични машини и модерно обзаведени работилници. Реализират се значителни доходи от продажби.
 • Трети етап – 1962 – 1974 г. – Подготвят се изключително квалифицирани  кадри за керамичната и порцеланова промишленост в страната.
 • Четвърти етап (художествен) – 1975 – 2022 г. – Подготвени са и са  реализирани  не малък брой млади художници, керамици, дизайнери, архитекти и инженери. 
 • Началото на това учебно заведение е поставено през 1911 г. под името ГРЪНЧАРСКО И ПЕЩАРСКО УЧИЛИЩЕ.
 • От 1928 г. до 1931 г. училището се нарича ОКРЪЖНО ПРАКТИЧЕСКО ГРЪНЧАРСКО УЧИЛИЩЕ
 • От 1932 г. до 1944 г. училището е ДЪРЖАВНО ПРАКТИЧЕСКО КЕРАМИЧНО УЧИЛИЩЕ, в което курсът на обучение завършва с полагане на изпити. До 1944 г. са обучени 447 ученика от цялата страна. Важно е да се отбележи, че момичета не са приемани за обучение.
 • От 1945 г. до 1952 г. то е обединено с други занаяти и се нарича ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО И МЕБЕЛНО УЧИЛИЩЕ
 • От 1952 г. до 1956 г. училището се нарича ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТРУДОВИ РЕЗЕРВИ № 72, с курс на обучение 2 години и е на пълна държавна издръжка.
 • От 1956 г. до 1958 г. името е ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ ПО КЕРАМИКА.
 • От 1958г. до 1974 г.  училището се именува  ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО КЕРАМИКА.
 • От 1963г. до 1975г., паралелно с ПТУК, е и ТЕХНИКУМ ПО ФИНА И БИТОВА КЕРАМИКА
 • От 1975 г. новото наименование на нашето учебно заведение   е СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА /ССХУПИ/ с прием след завършен VII клас и срок на обучение 5 години. Специалността е „Керамика“, а професията, която придобиват учениците, е „Художник-изпълнител“.
 • От 1989 година то става СРЕДНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 
 • Доказаните успехи и престижната реализация на завършилите вече специалисти получават признание от Министерство на културата и от 2009 г. училището вече е НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „Професор  Венко Колев“. 
 • От 2017 г. учебното заведение започва да носи името НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „Професор Венко Колев“, като в него се обучават деца от V до XII клас.

През  годините учебното заведение се ръководи от следните ДИРЕКТОРИ:

 • Найден Бошнаков
 • Петър Н.Събчев
 • Захари К. Мавродиев
 • Борислав Монов
 • Стоян Йовков Стоянов
 • Марин Ковачев
 • Ганчо Тотев
 • Вачо Хаджийски
 • Петко Петков
 • Николай Йовков
 • Спас Балев
 • Христо Йонков
 • От 2010 г. до днес – Илиян Илиев

            През целия  период на съществуване училището винаги е било ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО КЕРАМИКА, което дава професия на  творци, които са специалисти в областта на  керамиката, порцелана, a по-късно и в сферата на графичния дизайн.

Награди на училището

 1. 1930 г., 1934 г. и 1947 г. – Почетен диплом от Пловдивския панаир
 2. 1930 г. – Грамота за отличие и почетен знак на труда от Белгийското правителство за участие в Брюкселското изложение на промишлени изделия.
 3. 1986 г. – Орден „Кирил и Методий“ – І степен.
 4. 2010 г. – Европейска златна значка за принос на училището в европейското културно наследство.

За изминалите години училището е реализирало множество изложби в различни градове на България. Те показват резултатите на нашите ученици и  техните постижения в областта на традиционната и модерната керамика,  графиката, живописта, пластиката и графичния дизайн.

В момента НУПИ „Проф. Венко Колев” организира ежегоден Национален конкурс за ученическа рисунка на тема: „Пейзаж от моята България”, в който са участвали досега хиляди деца от цялата страна. Селектираните творби се представят в изложба, която е важно културно събитие за града и се открива на 3 март. Всяка година през пролетната ваканция се провежда ученически пленер за участниците, отличени в конкурса.

Запазена марка за училището е Пролетното карнавално шествие на учениците по улиците на града. Това шествие се е превърнало в традиция, с която нашите ученици отбелязват настъпването на пролетта – най-очакваният сезон за всички. Ефектните маскени костюми, младостта и ведрото настроение  подсказват на гражданите на Троян, че е време  да се освободят от зимното настроение и с оптимизъм да погледнат напред в бъдещето, където има красота и живот.

Нашите ученици притежават оригинално мислене и художествени умения. Носители са на много национални отличия в областта на изкуствата и науките. Тяхното активно присъствие в духовния живот на град Троян е белег за интелектуалност, ентусиазъм, естетичност и творческо вдъхновение. Чрез яркото им личностно присъствие и произведенията, излизащи от ръцете им, училището ни е емблема не само за града, а и за цяла България.