Ученически съвет

Състав на ученически съвет на НУПИ „Проф. Венко Колев“ за учебната 2022 / 2023 година, приет с решение на ПС, взето с протокол №1 / 15.09. 2022г.:

Председател:

Диана Тодорова – XII клас

Членове:

  1. Паола Ангелова – XII клас
  2. Михаела Маринова – XI клас
  3. Елена Георгиева – X клас
  4. Кристина Таслакова – IX клас
  5. Васил Чолаков – VIII клас

Aко имате идеи към ученически съвет, моля, свържете се с нас.