Национално училище за приложни

изкуства

Единственото училище в България, което подготвя художници и специалисти в областта на традиционната и модерната керамика

MicrosoftTeams-image (2)565
Artboard 812
20220612_101905
art 5

Изкуството е най-добрата терапия!

За нас

Национално училище за приложни изкуства „Професор Венко Колев“ – град Троян е в системата  на училищата  по изкуства  към Министерство на културата. Това училище е единственото в България, което подготвя художници, специалисти в областта на традиционната и модерната керамика, а също така от него излизат и добре обучени кадри, готови да работят в  сферата на графичния дизайн. В училището учат и  получават дипломи деца от цялата страна. Нашите възпитаници са доказали своя талант в областта на изкуството не само в България, но и в чужбина.

Специалности

Изобразително изкуство

Учениците получават базови знания в областта на изящните изкуства, основните композиционни и перспективни правила.

Художествена керамика

Учениците получават знания за изработка от проектирането до изпълнението на крайния продукт от керамика.

Рекламна графика

Учениците изучават засилено дисциплините: Рекламна графика, Компютърна графика, Предпечатна подготовка, Рисуване, Живопис.

Прием

НУПИ „Проф. Венко Колев“, град Троян приема ученици  учебната 2023/ 2024 г.
след успешно положен изпит по рисуване в специалностите:
  • -Изобразително изкуство – след успешно завършен IV клас
  • -Художествена керамика – след успешно завършен VII клас
  • -Рекламна графика – след успешно завършен VII клас.
316430492_584929346777995_5966325300713658851_n

Новини